Kusangka Panas Hingga Kepetang, Rupanya Hujan Ditengah Hari


Kusangka nanas di tengah padang,
Rupanya pandan yang berduri,
Kusangka panas hingga ke petang,
Rupanya hujan di tengah hari...